Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС
Категория " В"

Speedlights in Dusk

Регулиране на движението.

Разположение на нерелсовите пътни превозни средства върху пътя.

Скорост, дистанция, намаляване на скоростта.

Маневри.

5-Великая-океанская-дорога.jpeg

Преминаване през кръстовище, пътен възел, тунел, стеснен участък от пътя, ЖП прелез.

Движение по автомагистрала, скоростен път и автомобилен път.

Спирки на превозни средства за обществен превоз на пътници. Жилищна зона.

Специални правила за някои участници в движението.

snowy-road-Timo-Newton-Syms.jpeg

Престой, паркиране, ППС спряно поради повреда.

Неблагоприятно време за пътуване, годишни сезони и управление на МПС.

Организация на пътуването.

Значение за безопасността на движението на психо-моторните функции, бдителността на водача и съобразяването с действията на другите участници в движението.

union_road_assistance_001.jpeg

Задължения на водачите на ППС.

Административнонаказателна отговорност, принудителни административни мерки.

Правила за поведение на водача при пътнотранспортно произшествие.

curves-fog-foggy-road.jpeg

Общо устройство на МПС