Лого Xdrive.png
Лого Xdrive.png
Лого Xdrive.png

Тема 1
Основни понятия

 

брой верни отговори

Участници в движението са:

пешеходците

лицата, работещи на пътя

пътните превозни средства

самоходните машини

верни отговори

Screenshot 2022-02-05 at 16.35.06.png

Участници в движението са:

водачите

автомобилите

пешеходците

лицата, работещи на пътя

Участници в движението са:

водачите

пешеходците

пътните превозни средства

моторните превозни средства

2

Участници в движението са:

водачите

пътниците

автомобилите

двуколесните превозни средства

Участници в движението са:

пешеходците

лицата, работещи на пътя

пътните превозни средства

самоходните машини

Лицата, които бутат мотопед или мотоциклет по пътя трябва да спазват:

правилата, които спазват пешеходци

правилата, които спазват водачите на тези превозни средства

Разрешено ли е водач с правоспособност за подкатегория “А1” да управлява мотоциклет с работен обем на двигателя 125 см3, ако максималната му мощност надвишава 11 kW?

не

да

Водач с правоспособност за подкатегория “А1” може да управлява мотоциклет с работен обем на двигателя 125 см3, ако максималната му мощност не надвишава:

11 kW

17 Kw

20 kW 

25 kW

С правоспособност за подкатегория “А1” може да се управлява мотоциклет с работен обем на двигателя 125 см3, ако неговата мощността е:

7 kW

11 kW

17 kW

25 kW

С правоспособност за подкатегория “А1” може да се управлява мотоциклет с максимална мощност 11 kW,  ако работният обем на двигателя е:

55 см3 

75 см3

125 см3

175 см3

Водач с правоспособност за управление на МПС от категория “А” има право да управлява и МПС от:

категория М

подкатегория А1

подкатегория В1

категория Ткт

Водач с правоспособност за управление на МПС от подкатегория “А1” има право да управлява и МПС от:

категория “М”

категория “Ткт”

подкатегория “В1”

категория “А”

Разрешено ли е водач с правоспособност за категория “Ткт” (колесен трактор) да управлява мотопед?

да

не

Водач с правоспособност за управление на МПС от категория “Ткт” (колесен трактор) има право да управлява и:

мотопед

тролейбус

двуколесни МПС от подкатегория А1

автомобили от подкатегория В1

Водач с правоспособност за управление на МПС от категория “Ткт” (колесен трактор) има право да управлява и МПС от:

категория М

подкатегория А1

подкатегория В1

подкатегория С1

Автомобил, с допустима макси­мална маса над 3,5 т, е разрешено да се управлява с правоспособност за категория “В”, ако броят на местата за сядане, без място­то на во­дача, не надвишават 8.

неправилно

правилно

Разрешено ли е водач с правоспособност за категория “В” да управлява товарен автомобил?

да, когато допустимата му максимална маса не надвишава 3,5 т

да, когато масата му с товар не надвишава 3,5 т

да, когато масата на товара не надвишава 3,5 т

не

На водач с правоспособност за категория “В” е разрешено да управлява товарен автомобил, когато:

допустимата максимална маса на автомобила не надвишава 3,5 т

товара на автомобила не надвишава 3,5 т

водачът има стаж над 5 години

притежава правоспособност за категория Ткт

Водач с правоспособност за управление на МПС от подкатегория “В1” има право да управлява и:

мотопед

мотоциклет

колесен трактор

Водач с правоспособност за управление на МПС от категория “В” има право да управлява и МПС от:

категория М

подкатегория В1

категория Ткт

подкатегория А1

Автомобил от категория В с ремарке,  трябва да се управлява от водач с правоспособност за категория “В+Е” когато:

допустимата максимална маса на ремаркето е над 750 кг

допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на автомобила

масата на товара в ремаркето е по-голяма от масата на ремаркето

товароносимостта на автомобила е по-малка от товароносимостта на ремаркето

Автомобил от категория В с ремарке,  трябва да се управлява от водач с правоспособност за категория “В+Е” когато:

допустимата максимална маса на ремаркето е над 750 кг

допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на автомобила

височината на ремаркето е по-голяма от тази на автомобила

широчината на ремаркето е по-голяма от тази на автомобила

Автомобил от категория В с ремарке,  трябва да се управлява от водач с правоспособност за категория “В+Е” когато:

допустимата максимална маса на ремаркето е над 750 кг

допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на автомобила

ремаркето е двуосно

ремаркето няма собствена спирачна уредба

Когато допустимата максимална маса на ремаркето надвишава масата без товар на автомобила от категория В, той трябва да се управлява:

с правоспособност за категория В+Е

с правоспособност за категория В

от водач на възраст не по-малка от 21 години

от водач със стаж не по-малко от 2 години

Автомобил от категория В, с ремарке с допустима максимална маса над 750 кг, се управлява от водач:

с правоспособност за категория “В+Е”

с правоспособност за категория “В”

на възраст не по-малка от 21 години

със стаж не по-малко от 2 години

Автомобил от категория В с ремарке трябва да се управлява с правоспособност за категория В+Е ако допустимата максимална маса на ремаркето е по-голяма от:

750 кг

650 кг

550 кг

В кои от изброените случаи лек автомобил, с маса без товар 900 кг с прикачено ремарке, е разрешено да се управлява с правоспособност за категория В?

ако допустимата максимална маса на ремаркето е 500 кг

ако допустимата максимална маса на ремаркето е 600 кг

ако допустимата максимална маса на ремаркето е 700 кг

ако допустимата максимална маса на ремаркето е 800 кг

Кои от изброените пътни превозни средства са моторни?

мотопедите

велосипедите

тракторите

тролейбусите

Кои от изброените пътни превозни средства са моторни?

мотопедите

автомобилите

тракторите

трамваите

Кои от изброените пътни превозни средства са моторни?

автомобилите

тракторите

велосипедите

трамваите

Тракторът принадлежи към групата на:

пътните превозни средства

моторните превозни средства

товарните автомобили

специалните автомобили

Трамваят е релсово превозно средство, което:

се приравнява към групата на пътните превозни средства

не се счита за моторно превозно средство

се приравнява към автомобилите

се приравнява към тролейбусите

Трамваят е релсово превозно средство, което се приравнява към групата на моторните превозни средства.

неправилно

правилно

Трамваите се приравняват към:

пътните превозни средства

моторните превозни средства

специалните автомобили

тролейбусите

р.jpeg

На кои от показаните трактори е разрешено движението по пътищата отворени за обществено ползване?

1.jpeg
в.jpeg
е.jpeg

а                            б                           в                            г

Кои от показаните превозни средства са автомобили?

т.jpeg
уу.jpeg
е.jpeg
и.jpeg

а                            б                           в                            г

Кои от показаните превозни средства са автомобили?

о.jpeg
ш.jpeg
в.jpeg
NIKO2297.jpg

а                            б                           в                            г

Кои от показаните превозни средства са автомобили?

д_edited.jpg
уу.jpeg
NIKO2297.jpg
с.jpeg

а                            б                           в                            г

Кои от показаните превозни средства са автомобили?

ф.jpeg
д_edited.jpg
и.jpeg
в.jpeg

а                            б                           в                            г

Кои от показаните превозни средства са автомобили?

уу.jpeg
х.jpeg
NIKO2297.jpg
в.jpeg

а                            б                           в                            г

Леки са автомобилите, предназначени за превоз на пътници с не повече от:

8 места за сядане без мястото на водача

6 места за сядане без мястото на водача

10 места за сядане без мястото на водача

12 места за сядане без мястото на водача

Специалните автомобили:

имат постоянно монтирана апаратура, която не позволява използването им за други цели

са обозначени с жълта пробляскваща светлина

сигнализират със синя или червена пробляскваща светлина

ползват специален режим на движение

Мотопедът има двигател с работен обем до 50 см3 и конструктивна максимална скорост, която не надвишава 45 км/ч.

правилно

неправилно

Двигателят на мотопеда е с работен обем до:

50 см3

30 см3

75 см3

125 см3

Конструктивната максимална скорост на мотопеда е не по-голяма от:

45 км/ч

50 км/ч

55 км/ч

60 км/ч

Състав от пътни превозни средства са:

механично свързани ППС, които участват в движението като едно цяло

МПС с  полуремарке

МПС теглещо ремарке 

автомобилите с допълнително монтирани съоръжения

Състав от пътни превозни средства е:

автомобил с ремарке

автомобил с полуремарке

автомобил, който тегли друг повреден автомобил

автомобилите с допълнително монтирани съоръжения

Масата с товар на превозното средство:

включва масата на превозното средство

не включва масата на водача

не включва масата на пътниците

включва масата на товара 

"Допустима максимална маса" на пре­воз­но­то средство е:

разрешената от компетентните органи максимална маса в натоварено състояние

максималната маса в натоварено състояние, посочена от производителя

максималната маса на превозното средство без товар

разрешената товароносимост на превозното средство

Двуколесно МПС, с работен обем на двигателя до 50 см3 и конструктивна максимална скорост над 45 км/ч, принадлежи към:

категория А

подкатегория В1

категория В

категория М

МПС с три колела, чиято маса без товар не надвишава 400 кг, се приравнява към:

категория А

категория М

категория В

подкатегория В1

За да принадлежи към категория А, масата на моторното превозно средство с три колела не трябва да надвишава:

400 кг

550 кг

750 кг  

Мотоциклетите от подкатегория “А1” са с максимална мощност не по-голяма от:

11 kW

7 kW

17 kW

25 kW

Мотоциклетите от подкатегория “А1” имат двигател с работен обем не повече от:

125 см3

75 см3                                                                                       

175 см3

250 см3

Автомобилите от подкатегория “В1” имат маса без товар не по-голяма от:

550 кг

1250 кг

750 кг

400 кг

Към МПС от категория “В” принадлежат товарните автомобили с допустима максимална маса не повече от:

3500 кг

2500 кг

4500 кг

7500 кг

Към МПС от категория “В” принадлежат автомобили, за превоз на пътници, които, без мястото на водача, имат не повече от:

6 места за сядане

8 места за сядане

9 места за сядане

12 места за сядане

Към МПС от категория “В” принадлежат автомобили, за превоз на пътници, които, без мястото на водача, имат не повече от:

6 места за сядане

8 места за сядане

9 места за сядане

12 места за сядане

Правилата за движение в населено място се прилагат:

от първата сграда в населеното място

след знака, с който е обозначено началото на населеното място

по всички участъци от пътя, по които се движат пешеходци

Кои от изброените правила се прилагат при движение в населено място?

пътниците в лекия автомобил може да не използват обезопасителните колани

по двулентовите двупосочни пътища пешеходците могат да пресичат платното за движение и извън пешеходните пътеки

допуска се паркиране на платното за движение

може да се паркира на обозначени места върху тротоарите

Кои от изброените правила се прилагат при движение в населено място?

ако няма други ограничения, се спазва ограничението на  скоростта в населено място

допуска се паркиране на платното за движение

няма ограничения за използване на звуков сигнал

водачът не е длъжен да ползва обезопасителен колан

Кои от изброените правила се прилагат при движение в населено място?

допуска се паркиране на платното за движение

може да се паркира на обозначени места върху тротоарите

забранено е паркирането на платното за движение

няма ограничение за паркиране върху тротоарите

Коя част от пътя на показаната схема е означена с буквата „А”?

пътна лента

пътното платно

платното за движение

j.jpeg

A

Коя част от пътя на показаната схема е означена с буквата „Б”?

пътна лента

пътното платно

платното за движение

j.jpeg

Б

Коя част от пътя на показаната схема е означена с буквата „Б”?

пътна лента

пътното платно

платното за движение

j.jpeg

В

Платното за движение включва:

пътните ленти

тротоарите

пътните банкети

островите на платното за движение

"Пътното платно" включва:

пътните банкети

отводнителните канавки

платното за движение

островите на платното за движение

Тротоарът е част от:

платното за движение

най-дясната пътна лента

пътното платно

разделителната ивица

Пътният банкет е част от:

пътното платно

платното за движение

най-дясната пътна лента

разделителната ивица

“Граница на платното за движение” е линията:

с която се очертава “ВUS”-лентата

с която се очертава края на платното за движение

с която се очертават островите на платното за движение

с която се отделят пътните ленти

„Граница на платното за движение” е линията, очертана или не с пътна маркировка, която отделя платното за движение от другите конструктивни елементи на пътното платно.

правилно

неправилно

“Граница на платното за движение” е линията, очертана или не, с пътна маркировка, която отделя пътните платна едно от друго.

 

неправилно

правилно

“Граница на платното за движение” е линията, очертана или не, с пътна маркировка, която отделя:

пътните платна едно от друго

пътните ленти една от друга

платното за движение от другите конструктивни елементи на пътното платно

Линията, с която се очертава “ВUS”-лентата, е граница на платното за движение.

правилно

неправилно

к.jpeg

Разделителната ивица е надлъжна част от пътя, която:

разделя пътя на отделни платна за движение

разделя пътя на отделни ленти за движение

отделя платното за движение от другите елементи на пътя

л.jpeg

Видимостта е намалена при:

мъгла

проливен дъжд

силен снеговалеж

завой    

Видимостта е намалена при:

здрач

запрашеност

стръмни наклони

завои

Видимостта е намалена при:

здрач

запрашеност

задименост         

препятствия, които пречат на видимостта

На показаната фигура видимостта е:

намалена

ограничена

;.jpg

Видимостта е ограничена при:

стръмни наклони

завои

запрашеност

крайпътни обекти, които ограничават видимостта

Видимостта е ограничена при:

стръмни наклони

завои

здрач

мъгла

Видимостта е ограничена при:

препятствия, които пречат на видимостта

крайпътни обекти, които ограничават видимостта

проливен дъжд

силен снеговалеж

Видимостта е ограничена при:

стръмни наклони

препятствия, които пречат на видимостта

крайпътни обекти, които ограничават видимостта

запрашеност

На показаната фигура видимостта е:

ограничена

намалена

_.jpeg