Screenshot 2021-12-05 at 16.41.59.png

Тема 4
Регулиране на движението

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, че може да премине

image002.jpeg

на жълтия автомобил

на синия автомобил

на червения автомобил

на зеления автомобил

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, че може да премине направо или да завие надясно?

image004.jpeg

на червения автомобил

на зеления автомобил

на жълтия автомобил

на синия автомобил

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, че преминаването е забранено във всички посоки?

на червения автомобил

на зеления автомобил

на жълтия автомобил

на синия автомобил

image002.jpeg

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, че преминаването е забранено във всички посоки?

image004.jpeg

на жълтия автомобил

на синия автомобил

на червения автомобил

на зеления автомобил

Сигналът на регулировчика означава, че:

image010.jpeg

преминаването ми е забранено

мога да завия надясно

мога да завия наляво

мога да завия в обратна посока

Сигналът на регулировчика означава, че:

image012.jpeg

преминаването ми е забранено

мога да завия надясно

мога да завия наляво

мога да завия в обратна посока

Сигналът на регулировчика означава, че:

image014.jpeg

мога да премина направо

мога да завия надясно

мога да завия наляво

мога да завия в обратна посока

Сигналът на регулировчика означава, че:

image016.jpeg

мога да премина направо

мога да завия надясно

мога да завия наляво

мога да завия в обратна посока

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, значението на който е „Преминаването е разрешено”?

image018.jpeg

на синия автомобил

на червения автомобил

на зеления автомобил

на жълтия автомобил

image020.jpeg

на червения автомобил

на зеления автомобил

на жълтия автомобил

на синия автомобил

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, значението на който е „Преминаването е разрешено”?

image022.jpeg

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, значението на който е „Преминаването е забранено”?

 

на червения автомобил

на зеления автомобил

на жълтия автомобил

на синия автомобил       

За кой от водачите, това положение на тялото и ръцете на регулировчика е сигнал, значението на който е „Преминаването е забранено”?

на зеления автомобил

на жълтия автомобил

на синия автомобил

на червения автомобил

image020.jpeg

Сигналът на регулировчика означава, че е:

image024.jpeg

разрешено да завия наляво

разрешено да премина направо

забранено да завия надясно

забранено да завия в обратна посока

Сигналът на регулировчика означава че:

image026.jpeg

преминаването ми е забранено

е разрешено да завия надясно

е разрешено да завия наляво

е разрешено да завия в обратна посока

Сигналът на регулировчика означава че:

 

преминаването ми е забранено

е разрешено да завия надясно

е разрешено да завия наляво

е разрешено да завия в обратна посока

image028.jpeg

Сигналът на регулировчика означава че:

image030.gif

преминаването ми е забранено

е разрешено да завия надясно

е разрешено да завия наляво

е разрешено да завия в обратна посока

Значението на този сигнал на регулировчика е:

image032.jpeg

„Внимание, спри!”         

„Премини с повишено внимание”

„Внимание”

„Пропусни движещите се по пресичания път”

Значението на този сигнал на регулировчика е:

image034.jpeg

„Внимание, спри!”         

„Премини с повишено внимание”

„Внимание”

„Пропусни движещите се по пресичания път”

Значението на този немигащ сигнал на светофара е:

image420.jpeg

„Преминаването е забранено”

 „Преминаването е разрешено”

 „Внимание!”

„Внимание, спри!”

Значението на този сигнал на светофара е:

„Забранено е преминаването направо или завиването надясно”

„Забранено е навлизането в кръстовището за всички участници в движението”

„Забранено е преминаването, освен на ППС, преминаващи направо или завиващи надясно”

image040.jpeg

Значението на този сигнал на светофара е:

image421.jpeg

„Преминаването е забранено”

„Преминаването е разрешено”

„Внимание!”

„Внимание, спри!”

Значението на кой от показаните немигащи сигнали на светофара е “Преминаването е забранено”?

    

image047.jpeg
image424.jpeg
image422_edited.png

                       а)                       б)                      в)                      г)

image047.jpeg
image421.jpeg

Значението на този сигнал на светофара е:

„Преминаването е разрешено”

„Разрешено е преминаването във всички посоки”

„Разрешено е преминаването направо и надясно”

image422_edited.png

Значението на кой от показаните немигащи сигнали на светофара е “Преминаването е разрешено”?

       

image047.jpeg
image424.jpeg

                       а)                       б)                      в)                      г)

image421.jpeg

Значението на този немигащ сигнал на светофара е:

„Внимание, спри!”

„Преминаването е разрешено”, но водачите са длъжни да бъдат внимателни и предпазливи

„Преминаването е разрешено”

image424.jpeg

Значенето на кой от показаните немигащи сигнали на светофара е “Внимание спри!”?

image424.jpeg
image422_edited.png
image421.jpeg

                       а)                       б)                      в)                      г)

image047.jpeg

Този сигнал на светофара означава, че е забранено навлизането в кръстовището на ППС, които:

image052.jpeg

преминават направо

завиват наляво

завиват надясно

Жълтата мигаща светлина:

означава „Внимание”

предупреждава водачите да бъдат внимателни и предпазливи

означава, че преминаването без спиране е забранено

указва, че движението се регулира от регулировчик

image424.jpeg

Значението на жълтата мигаща светлина на светофара е:

„Внимание”

 „Преминаването е забранено”

 „Внимание, спри!”

„Преминаването без спиране е забранено”

image424.jpeg

Мигащата червена светлина или две последователно мигащи една след друга червени светлини означават, че преминаването е:

забранено

разрешено

image054.jpeg

Мигащата червена светлина или две последователно мигащи една след друга червени светлини означават:

че преминаването е забранено                                  

че преминаването е разрешено

че това е сигнал само за водачите на релсови превозни средства

„Внимание!”

image054.jpeg

При тази ситуация сигналът от бавно мигаща светлина с луннобял цвят указва на участниците в движението, че:

светофарната уредба е в изправност

е забранено преминаването през прелеза

бариерите ще започнат да се спускат

че към прелеза се приближава влак

image057.jpeg

Значението на този светлинен сигнал е:

 

„Навлизането е разрешено” по пътната лента, над която е поставен

 „Задължителна посока за движение”

 „Навлизането е забранено” по пътната лента, над която е поставен

„Място за задължително спиране” в пътната лента, над която е поставен

image059.jpeg

Този светлинен сигнал:

сигнализира, че навлизането по пътната лента, над която е поставен, е разрешено

указва задължителна посока за движение

указва място за задължително спиране

забранява навлизането в другите пътни ленти

image059.jpeg

Значението на този светлинен сигнал е:

„Навлизането е забранено” по пътната лента, над която е поставен

 „Следва кръстовище на равнозначни пътища”

„Навлизането е разрешено” по пътната лента, над която е поставен

 „Място за задължително спиране”

image061.jpeg

Този светлинен сигнал:

сигнализира, че навлизането по пътната лента, над която е поставен, е забранено

указва, че е забранено движението в най-лявата пътна лента

указва място за задължително спиране

забранява движението по пътното платно над което е поставен

image061.jpeg

Когато и двете секции на този светофар не работят и няма пътен знак за броя и посоките на движение по пътните ленти, това означава, че:

навлизането по пътната лента, над която е поставен светофарът, е забранено

навлизането по пътната лента, над която е поставен светофарът, е разрешено

водачът трябва да спре на линията, на която е поставен светофарът

image063.jpeg

Този пътен знак предупреждава:

за приближаване към подвижен мост

за приближаване към повреден мост

че пътят води до кей или бряг

че пътят е затворен за движение

Picture 1.png

Този пътен знак предупреждава:

че пътят води до кей или бряг

за приближаване към подвижен мост

за приближаване към повреден мост

че пътят е затворен за движение

G4Q37.gif

Този пътен знак предупреждава:

че е възможно изхвърляне на малки камъни

за неукрепен пътен банкет

за хлъзгав участък от пътя

за неравности по платното за движение

Picture 1.png

Този пътен знак предупреждава:

за опасност от срутване на камъни на пътя

че е възможно да има паднали камъни на пътя

че пътят отдясно е стеснен и е с разбита настилка

че отдясно на пътя се извършват строително-ремонтни работи

Picture 1.png

Този пътен знак:

предупреждава, че е възможна появата на домашни животни на пътя

сигнализира път, по който се движат ППС с животинска тяга

забранява воденето на домашни животни по платното за движение

указва път задължителен за движение на ППС теглени от животни

пътен-знак-А-21възможна-е-поява-на-домашни-животни-1.jpeg

Този пътен знак предупреждава водачите, че:

е възможна поява на диви животни на пътя

преминават покрай зоопарк

пътят навлиза в ловен участък

е възможна появата на домашни животни на пътя

G4Q34.gif

Значението на този пътен знак е:

„Двупосочно движение”

„Пропусни насрещно движещите се автомобили”

„Премини ако пътят е свободен”

„Разминаването е забранено”

Picture 1.png

На кой от пътните знаци значението е “Двупосочно движение!”?

                       а)                       б)                      в)                      г)

Picture 1.png
Picture 1.png
Picture 1.png
113-home_default.jpeg

Този пътен знак предупреждава за:

място на пътя, където движението се регулира със светлинни сигнали

кръстовище, на което светофарите са изключени или повредени

кръстовище, на което се пресичат равнозначни пътища

железопътен прелез със светофарно регулиране

 

G4Q30.gif

Този пътен знак:

предупреждава за възможна поява на силен страничен вятър

обозначава район на летище

предупреждава за нисколетящи самолети

сигнализира място за отдих

G4Q39.gif

Значението на този пътен знак е:

„Пропусни движещите се по пътя с предимство”

„Пропусни насрещно движещите се превозни средства”

„Внимание, други опасности”

„Внимание спри”

Picture 1.png

На кой от пътните знаци значението е “Пропусни движещите се по пътя с предимство!”?

                       а)                       б)                      в)                      г)

 

Picture 1.png
Picture 1.png
Picture 1.png
Picture 1.png

На кой от пътните знаци значението е “Премини, ако пътят е свободен!”?

                       а)                       б)                      в)                      г)

 

Picture 1.png
Picture 1.png
Picture 1.png
Picture 1.png

На кой от пътните знаци значението е “Пропусни насрещно движещите се ППС!”?

                       а)                       б)                      в)                      г)

 

Picture 1.png
Picture 1.png
Picture 1.png
Picture 1.png

Този пътен знак:

забранява влизането на ППС срещу него

забранява влизането само на леки автомобили срещу знака

разрешава влизането на мотоциклетисти срещу знака

указва, че пътят е без изход

Picture 1.png

Този пътен знак:

забранява влизането на ППС срещу него

сигнализира път затворен за обществено ползване

забранява преминаването без спиране

указва, че пътят е без изход

Picture 1.png
Picture 1.png
download (12).png
Picture 1.png
download (13).png

Кой от пътните знаци забранява навлизането на пътни превозни средства срещу него?

                       а)                       б)                      в)                      г)

 

На кои от изброените превозни средства е забранено да навлизат след този знак?

леки автомоби

автомобили със специален режим на движение

трактори

велосипеди

Picture 1.png

                       а)                       б)                      в)                      г)

 

На кои от изброените превозни средства е разрешено да навлизат след този знак?

велосипеди

ППС теглени от животни

мотопеди

автомобили със специален режим на движение

Picture 1.png

Кой от пътните знаци забранява навлизането след него на ППС в двете посоки?

Picture 1.png
Picture 1.png