Тема 2
Пътищата и улиците, по които се движим 

брой верни отговори

Участници в движението са:

пешеходците

лицата, работещи на пътя

пътните превозни средства

самоходните машини

верни отговори

Значението на този пътен знак е:

път с предимство

премини, ако пътят е свободен

пропусни насрещно движещите се ППС

внимание, кръстовище

ч.jpeg

Кой знак означава “Край на пътя с предимство”? 

        а)                     б)                     в)                     г)

download (1).png
B1.jpeg
Б-6преме-ако-пътя-е-свободен.jpeg
image083.jpeg

Кой от знаците сигнализира, че пътят, по който се движите, е с предимство?
        а)                     б)                     в)                   
 г)

Пътен-знак-Д4-1200x1050.jpeg
Б-6преме-ако-пътя-е-свободен.jpeg
download (1).png
ч.jpeg

Номерът на път по международната класификация се означава с:

      a)                            б)                        в)

          

Picture 2.png

Номерът на автомагистрала по националната класификация се означава с:

      a)                            б)                        в)

Picture 2.png

Този пътен знак сигнализира:

че за използването на пътя се изисква платена винетна такса

двупосочно движение след знака

автомобилен път

броя на пътните ленти за движение в една посока

sign_edited.jpg

При тази ситуация пътният знак сигнализира, че:

за използването на пътя се изисква платена винетна такса

маркировката, която отделя пътните ленти е разрешена за пресичане

и двете пътни ленти са предназначени за движение в една посока

slozhiha-tabeli-vinetka-okolovrastnoto-234_edited.jpg

Този пътен знак предупреждава за:

опасен завой надясно

опасност ППС да излезе от пътя надясно

кръстовище, на което задължително трябва да се завие надясно

място за паркиране край пътя

-знак-A1-опасен-завой-на-дясно-e1552950559694.jpeg

Този пътен знак предупреждава за:

опасeн завой наляво

опасност ППС да излезе от пътя наляво

кръстовище, на което задължително трябва да се завие наляво

опасен наклон на пътя

пътен-знак-A-2опасен-завой-на-ляво.jpeg

Този пътен знак предупреждава за:

последователни опасни завои, първият от които е наляво 

последователност от стръмни изкачвания и спускания

опасност от хлъзгане

препятствие, което трябва да бъде заобиколено отляво

A4.jpeg

Този пътен знак предупреждава за:

последователни опасни завои, първият от които е надясно

последователност от стръмни изкачвания и спускания

опасност от хлъзгане

препятствие, което трябва да бъде заобиколено отдясно

download.png

Кои от пътните знаци предупреждават, че ще навлезете в опасни завои?

                       а)                       б)                       в)                      г)

-знак-A1-опасен-завой-на-дясно-e1552950559694.jpeg
пътен-знак-А-28Кръстовище-с-път-без-предимство-отляво-1.jpeg
A39.jpeg
пътен-знак-A-2опасен-завой-на-ляво.jpeg

Кои от пътните знаци предупреждават, че ще навлезете в опасни завои?

          

пътен-знак-A-2опасен-завой-на-ляво.jpeg
A4.jpeg
medium-20151209-YIABWETCSPU-1449656332.jpeg
G2.jpeg

                       а)                       б)                       в)                      г)

Кои от пътните знаци предупреждават, че ще навлезете в опасни завои?

                

                       а)                       б)                       в)                      г)

medium-20151209-YIABWETCSPU-1449656332.jpeg
G2Q16.gif
download.png
-знак-A1-опасен-завой-на-дясно-e1552950559694.jpeg

Кой от пътните знаци предупреждават, че ще навлезете в опаснен завой?

                       а)                       б)                      в)                      г)

A4.jpeg
medium-20151209-YIABWETCSPU-1449656332.jpeg
G2.jpeg
download (2).png

Как се променя устойчивостта на превозното средство, когато при навлизане в завой се увеличава скоростта?

се влошава

се подобрява

не се променя

При навлизане в завой, с увеличаването на скоростта, устойчивостта на превозното средство се подобрява.

неправилно

правилно

При навлизане в завой, с увеличаването на скоростта, устойчивостта на превозното средство се влошава.

правилно

неправилно

При движение на превозното средство в завой с висока скорост, най-опасно е:

възможното странично хлъзгане на автомобила

ускореното неправилното износване на протектора на гумите

ускореното износване  на кормилната уредба

ускореното износване  на окачването

При движение в завой радиусът на завоя оказва ли влияние на устойчивостта на превозното средство?

да

не

Как се променя устойчивостта на превозното средство, при движение в завой, с намаляване на радиуса на завоя?

влошава се

подобрява се

не се променя

Този пътен знак предупреждава за: 

опасен пътен банкет

хлъзгав  участък  от пътя

неравности по пътя

начин на паркиране

G2Q16.gif

Кой от пътните знаци предупреждава за опасен пътен банкет?

  

   а)                       б)                       в)                       г)

G2Q16.gif
Стеснен-пътен-участък-.jpeg
download (3).png
A39.jpeg

Този пътен знак предупреждава, за приближаване към:

платно за движение, стеснено от двете страни

мост      

тунел

съоръжение за аварийно спиране

A7.jpeg

Този пътен знак предупреждава, за приближаване към:

стесняване на платното за движение отляво

промяна в наклона на пътя

вливане на пътна лента отляво

опасен пътен банкет отляво

пътен-знак-А-9-платното-за-движение-е-стеснено-от-ляво-1.jpeg
Стеснен-пътен-участък-.jpeg

Този пътен знак предупреждава, за приближаване към:

стесняване на платното за движение отдясно

промяна в наклона на пътя

вливане на пътна лента отдясно

опасен пътен банкет отдясно

Кой от пътните знаци предупреждава, че платното за движение е стеснено отдясно?

G2Q16.gif
Стеснен-пътен-участък-.jpeg
1.jpeg
16-Преминаване-в-платното-за-насрещно-движение-e1550095875275.jpeg

 а)                       б)                       в)                       г)

Кои от пътните знаци предупреждават за стеснение на платното за движение?

 

Стеснен-пътен-участък-.jpeg
16-Преминаване-в-платното-за-насрещно-движение-e1550095875275.jpeg
A7.jpeg
пътен-знак-А-9-платното-за-движение-е-стеснено-от-ляво-1.jpeg

 а)                       б)                       в)                       г)

Стеснен-пътен-участък-.jpeg

Кой от пътните знаци предупреждава за стеснение на платното за движение?

A7.jpeg
G2Q16.gif
1.jpeg
Zh-17-sredna-lenta-za-izprevarvane-v-ukazanata-posoka.gif

 а)                       б)                       в)                       г)

Кои от пътните знаци предупреждават за стеснение на платното за движение?

A7.jpeg
пътен-знак-А-9-платното-за-движение-е-стеснено-от-ляво-1.jpeg
download (4).png
16-Преминаване-в-платното-за-насрещно-движение-e1550095875275.jpeg

 а)                       б)                       в)                       г)

Кои от пътните знаци предупреждават за стеснение на платното за движение?

download (4).png
пътен-знак-А-9-платното-за-движение-е-стеснено-от-ляво-1.jpeg

 а)                       б)                       в)                       г)

1.jpeg

Значението на този пътен знак е:

Внимание! Други опасности

Внимание! Пешеходна пътека

Внимание! Спри!

Внимание! Деца

A39.jpeg

Кой от пътните знаци предупреждава за стръмен наклон при спускане?

пътен-знак-А-6-стръмен-аклон-при-изкачване-1.jpeg
пътен-знак-А-5-стръмен-аклон-при-спускане-1.jpeg
download.png
A7.jpeg

 а)                       б)                       в)                       г)

Кой от пътните знаци предупреждава за стръмен наклон при изкачване?

пътен-знак-А-5-стръмен-аклон-при-спускане-1.jpeg
пътен-знак-А-6-стръмен-аклон-при-изкачване-1.jpeg
image013.jpeg

 а)                       б)                       в)                       г)

-знак-A1-опасен-завой-на-дясно-e1552950559694.jpeg

Кой от пътните знаци предупреждава за опасност от хлъзгане?

 а)                       б)                       в)                       г)

medium-20151209-YIABWETCSPU-1449656332.jpeg
A39.jpeg
A4.jpeg
G2Q16.gif

Допълнителният контур с жълтозелен флуоресцентен светлоотразителен фон, около пътния знак, означава, че:

пешеходната пътека се намира в участък от пътя, на който често стават произшествия

пешеходната пътека не е осветена

след пешеходната пътека следва участък от пътя в ремонт

има интензивно движение на пешеходци

L28-2_edited.jpg

Допълнителният контур с жълтозелен флуоресцентен светлоотразителен фон, около пътния знак, означава, че:

в този участък от пътя често стават произшествия

знакът е валиден само при мокър път

следва участък от пътя в ремонт

ограничението се отнася само за товарните автомобили

323_edited.jpg

При тази ситуация, жълтозеленият флуоресцентен светлоотразителен фон, върху който е поставен пътният знак:

сигнализира, че пътният участък е с концентрация на пътнотранспортни произшествия

указва, че е забранено и изпреварването

указва, че ограничението на скоростта се спазва само при движение в завой

указва, че следва участък от пътя в ремонт

image078.jpeg

Този пътен знак сигнализира:

че следва участък от пътя с концентрация на произшествия

че пътят навлиза в тунел

за опасност от паднали камъни на пътя

участък от пътя в ремонт

A40.jpeg

При тази ситуация пътните знаци сигнализират че:

следва участък от пътя с концентрация на пътнотранспортни произшествия

следва участък от пътя в ремонт

съществува опасност от паднали камъни на пътя

след завоя пътят навлиза в тунел

download.jpeg

Този знак предупреждава за възможна опасност от:

работещи хора на платното за движение или в обхвата на пътя

строителни машини на платното за движение

неравности по платното за движение

играещи деца на платното за движение

download (4).png

След този пътен знак:

на платното за движение може да има работещи хора

може да има препятствия по платното за движение

пътят е затворен за движение

паркирането е забранено 

download (4).png

Този пътен знак:

предупреждава, че следва участък от пътя в ремонт

забранява извършването на ремонтни работи по пътя

указва място за извършване на товарно-разтоварна дейност на пътя

сигнализира, че пътният участък е с концентрация на произшествия

download (4).png

Този пътен знак:

предупреждава за място, където на пътя излизат велосипедисти

сигнализира участък от пътя, по който е забранено движението на велосипедисти

указва начало на велосипедна алея

указва начало на път само за велосипедисти

пътен-знак-А-20велосипедисти-1.jpeg

Кои знаци предупреждават за неравности по платното за движение?

download (5).png
G2Q16.gif
image013.jpeg
download (4).png

 а)                       б)                       в)                       г)

Кой знак предупреждава за изкуствени неравности по платното за движение?

 

image013.jpeg
download (5).png
download (4).png

 а)                       б)                       в)                       г)

 

medium-20151209-YIABWETCSPU-1449656332.jpeg

Този пътен знак:

предупреждава за кръстовище с път без предимство

указва, че на следващото кръстовище задължително трябва да се премине направо