Тема 3
Другите участници в движението и особеностите в управлението на различните видове превозни средствa
 

брой верни отговори

Участници в движението са:

пешеходците

лицата, работещи на пътя

пътните превозни средства

самоходните машини

верни отговори

Този знак:

обозначава автомобил, който превозва организирана група деца

предупреждава за деца на пътя

сигнализира място за спиране на училищен автобус

указва на децата място за преминаване през платното за движение

22.png

С кой от знаците се обозначава автомобил, който превозва организирана група деца?

        а)                     б)                     в)                     г)

22.png
vnimaniedeca109141.jpeg
STOP-PALKA-600x600.jpeg
A39.jpeg

При превоз на организирана група деца, автомобилът се обозначава с този опознавателен знак поставен:
 

само отпред на автомобила

само отзад на автомобила

отпред и отзад на автомобила

22.png

При приближаване към този автобус, водачът трябва:

да осигури безопасността на децата

при необходимост да спре

да подаде звуков сигнал, преди да премине покрай автобуса

да премине по-бързо покрай автобуса

image011.jpeg

С този опознавателен знак се обозначават:

товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м

всички товарни автомобили

товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг, като дължината на МПС е без значение

Picture 1.png

С този опознавателен знак се обозначават:

товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м

товарните автомобили с допустима максимална маса над 2500 кг и дължина над 5 м

всички товарни автомобили

Picture 1.png

При коя от посочените стойности на допустимата максимална маса, товарните автомобили с дължина над 7 м, задължително се обозначават с този опознавателен знак:

6000 кг

5000 кг

4000 кг

3000 кг

Picture 1.png

С кой от опознавателните знаци се обозначават товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м?

                   

Screenshot 2021-12-05 at 16.56.44.png
Screenshot 2021-12-05 at 16.57.05.png
Screenshot 2021-12-05 at 16.58.14.png
Screenshot 2021-12-05 at 16.58.22.png

                       а)                       б)                       в)                      г)

С кой от опознавателните знаци се обозначават товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м?

Screenshot 2021-12-05 at 16.59.36.png
Screenshot 2021-12-05 at 16.59.22.png
Screenshot 2021-12-05 at 17.01.28.png
Screenshot 2021-12-05 at 17.02.28.png

                       а)                       б)                       в)                      г)

Screenshot 2021-12-05 at 16.58.22.png

С кой от опознавателните знаци се обозначават товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м?

       

Screenshot 2021-12-05 at 17.02.28.png
Screenshot 2021-12-05 at 16.56.44.png
Screenshot 2021-12-05 at 17.01.28.png

                       а)                       б)                       в)                      г)

Screenshot 2021-12-05 at 16.58.14.png
Screenshot 2021-12-05 at 17.01.28.png
Screenshot 2021-12-05 at 16.56.44.png

С кой от опознавателните знаци се обозначават товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 кг и дължина над 7 м?

              

Screenshot 2021-12-05 at 16.56.44.png
Screenshot 2021-12-05 at 16.59.22.png

                       а)                       б)                       в)                      г)

Screenshot 2021-12-05 at 16.59.36.png

С този този опознавателен знак се обозначават:

ремаркетата

полуремаркетата

товарните автомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона

товарните автомобили с допустима максимална маса над 7,5 тона

Picture 12.png

С този опознавателен знак се обозначават:

само ремаркетата с маса над 750 кг

всички ремаркета, независимо от тяхната маса

само ремаркетата с две и повече оси

всички ремаркета, независимо от броя на осите

Screenshot 2021-12-05 at 16.58.22.png

Кои от посочените превозни средства се обозначават с този опознавателен знак?

ремаркетата с две и повече оси

едноосните ремаркета

товарните автомобили

съставите от ППС при теглене на повреден автомобил

Screenshot 2021-12-05 at 16.59.36.png

С кои от опознавателните знаци се обозначават полуремаркетата?

      

                       а)                       б)                      в)                      г)

Screenshot 2021-12-05 at 16.58.22.png
Screenshot 2021-12-05 at 16.58.14.png
Screenshot 2021-12-05 at 17.02.28.png
Screenshot 2021-12-05 at 16.59.22.png

С кои от опознавателните знаци се обозначават ремаркетата?

           

                       а)                       б)                      в)                      г)

Screenshot 2021-12-05 at 16.58.22.png
Screenshot 2021-12-05 at 16.59.22.png
Screenshot 2021-12-05 at 16.58.14.png
Screenshot 2021-12-05 at 16.59.36.png
Screenshot 2021-12-05 at 16.57.05.png

С кои от опознавателните знаци се обозначават ремаркетата?

                       а)                       б)                      в)                      г)

Screenshot 2021-12-05 at 17.02.28.png

“Бавнодвижещо” се е пътно превозно средство, което не може да се движи със скорост, по-висока от:

30 км/ч

40 км/ч

45 км/ч  

50 км/ч

С този опознавателен знак се обозначават:

бавнодвижещи се МПС

извънгабаритни МПС

МПС, превозващи опасни товари

МПС превозващи насипни товари

image041.png

С кой от опознавателните знаци се обозначава бавнодвижещо се МПС?

                

                       а)                       б)                      в)                      г)

image041.png
331088.gif
image045.jpeg
image045_edited.jpg
download (1).jpeg

С този опознавателен знак се обозначават:

МПС, превозващи опасни товари

бавнодвижещи се МПС

МПС с извънгабаритен товар

специалните автомобили

331088.gif

С кой от знаците се обозначава МПС превозващо опасен товар?

              

                       а)                       б)                      в)                      г)

331088.gif
image041.png
download (1).jpeg
1 (1).png

Този знак забранява влизането на:

ППС, обозначени с опознавателен знак за опасен товар

извънгабаритни ППС

товарни автомобили с полуремаркета

товарни автомобили с обща маса над 15 т

1 (1).png

Пътното превозно средство е извънгабаритно когато:

широчината му, включително товара, е 2,8 м

височината му, включително товара, е 2,8 м

дължината му, включително товара, е 12 м

При коя от изброените широчини, автомобилът е извънгабаритен:

широчина 2,9 м

широчина 2,7 м

широчина 2,5 м

широчина 2,3 м

Пътното превозно средство е извънгабаритно когато:

височината му, включително товара, е 4,2 м

широчината му, включително товара, е 2,2 м

дължината му, включително товара, е 12 м

Пътното превозно средство е извънгабаритно когато:

височината му, включително товара, е 4,5 м

височината му, включително товара, е 4,8 м

височината му, включително товара, е 2,5 м

височината му, включително товара, е 3,5 м

При коя от изброените височини автомобилът е извънгабаритен:

височина 4,5 м

височина 4,3 м

височина 4,1 м

височина 3,9 м

Пътното превозно средство е извънгабаритно когато:

височината му, включително товара, е 4,5 м

широчината му, включително товара, е 2,8 м

дължината му, включително товара, е 9 м

При тази ситуация съществува ли опасност при разминаването с децата велосипедисти?

image057.jpeg

да, защото велосипедистите са деца

да, защото велосипедистите се движат непосредствено до средата на платното за движение

не, защото велосипедистите са в съседната пътна лента

не, защото велосипедистите ме виждат

При тази ситуация:

трябва да бъда внимателен и предпазлив

няма опасност защото велосипедистите са в съседната пътна лента и ме виждат

image057.jpeg

Кое от следващите действия трябва да предприемете при тази ситуация?

да намаля скоростта

да управлявам с готовност за спиране

да осигуря достатъчна странична дистанция

да подам звуков сигнал

image057.jpeg

При тази ситуация, за да осигуря безопасността на децата велосипедисти, трябва:

да намаля скоростта

да осигуря достатъчна странична дистанция

незабавно да спра

да подам звуков сигнал

image057.jpeg

При тази ситуация, преди да започна изпреварването, трябва да подам звуков сигнал.

неправилно

правилно

image059.jpeg

При тази ситуация трябва:

да управлявам с готовност за спиране

да бъда внимателен към поведението на велосипедистите

при изпреварването да осигуря по-голяма странична дистанция

да подам звуков сигнал за да привлека вниманието на велосипедистите

image059.jpeg

При тази ситуация трябва:

да управлявам с готовност за спиране

да бъда внимателен към поведението на велосипедистите

да подам звуков сигнал за да привлека вниманието на велосипедистите

image061.jpeg

При изпреварването на кое от из­брое­ните ППС трябва да се осигури по-го­ляма странична дистанция?

велосипед

мотопед

трактор

съчленен автобус

Водачите на двуколесни МПС са по-уязвими от водачите на автомобили защото:

лесно губят устойчивост при движението

не са защитени от купето на автомобила

по-трудно се забелязват когато са в „мъртвата зона” на автомобила

се движат по-бавно

При тази ситуация при преминаване покрай каруцата съществува опасност:

image063.jpeg

каруцата да промени внезапно посоката си на движение, поради подплашване на животното

от поява на друго домашно животно на платното за движение, което придружава каруцата

каруцата да навлезе на платното за движение поради препятствие на пътния банкет

поради невъзможността от изправарване

поради скоростта, с която се движи и затруднява изпреварването

При тази ситуация при изпреварване на каруцата съществува опасност:

от падане на товар пред автомобила

каруцата да промени внезапно посоката си на движение, поради подплашване на животното

от поява на друго домашно животно на платното за движение, което придружава каруцата

поради невъзможността от изправарване

image065.jpeg

Слизането на деца до 12 години от автомобил, спрял на платното за движение, се извършва от:

страната на тротоара

страната на пътния банкет

страната на водача на МПС

от по-удобната за водача страна

Качването на дете до 12 години в авто­мо­бил, спрял на платното за движение, се извършва:

от страната на тротоара

от страната на пътния банкет

от която и да е страна на автомобила, когато детето е с възрастен придружител

от страната на водача на МПС

При тази ситуация водачът на лекия автомобил трябва да пропусне пешеходеца.

 

правилно

неправилно

image067.jpeg

В кои от посочените случаи водачът на нерелсово ППС е длъжен да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци:

 

когато пътеката е очертана с прекъснати линии

само когато пътеката е тип „Зебра”

когато пътеката не е очертана с пътна маркировка

само когато пътеката е обозначена с пътен знак

image069.jpeg

При тази ситуация пешеходецът е с предимство.

правилно

неправилно

image069.jpeg

Кога водачът на нерелсово ППС е длъжен да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци?

винаги

само когато пешеходците са достигнали средата на платното за движение

само когато са в непосредствена близост до автомобила

 

image069.jpeg

Как трябва да постъпите при тази ситуация?

трябва да пропусна пешеходеца

мога да премина защото пешеходецът не е достигнал средата на платното за движение

мога да премина защото пешеходецът е в съседната пътна лента

image071.jpeg

Има ли опасност при тази ситуация, когато детето е на тротоара?

да

не

image073.jpeg

Има ли опасност при тази ситуация?

 

да, защото детето не гледа към мен

да, защото детето може да навлезе внезапно на платното за движение

не, защото детето не гледа към мен и няма да навлиза на платното за движение

не, защото детето е на тротоара

 

image073.jpeg

При тази ситуация няма опасност, защото детето се качва на тротоара и освобождава платното за движение.

неправилно

правилно

image075.jpeg

да, защото са в близост до платното за движение

да, защото са деца

не, защото се движат по тротоара

не, защото ме виждат

При тази ситуация задължени ли сте да се съобразявате с поведението на децата?

image077.jpeg

При тази ситуация е достатъчно децата да застанат в средата на улицата, за да премина безопасно зад тях.

неправилно

правилно

image079.jpeg

При тази ситуация:

продължавам движението с готовност за спиране

трябва да спра и да изчакам преминаването на пешеходеца

image081.jpeg

При тази ситуация трябва:

image083.jpeg

да намаля скоростта

да управлявам с готовност за спиране

да подам сигнал за маневра и да заобиколя пешеходеца

да подам звуков сигнал и да продължа движението

image092.jpeg
image085.jpeg

Този пътен знак:

предупреждава за опасност от внезапна поява на деца на платното за движение

указва началото на пешеходна пътека

забранява движението на деца по пътя